Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Yukari
Original Character
Kimono
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Design Coco (Sculptor), Design Coco (Color Producer), Momoco (Illustrator)
¥15,800
  • 04/2021 Standard ¥15,800
4589642712022
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.