Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Yukari
Original Character
Swimsuit
Daiki Kougyou (Manufacturer)
Akechi Ittsuru (Color Producer), Kouta (Sculptor), Momoco (Illustrator)
1/6
¥16,000
  • 11/04/2020 Standard ¥16,000
Castoff
4582261372752
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.