Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Yuki
Art of Hayate
Unknown (Manufacturer)
Hayate (Sculptor)
1/7
11.5 cm
¥14,080
  • 5/2021
Castoff
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.