Thông tin sản phẩm
Model Kits
Sousaishojoteien
Yuki Madoka
Original Character
Touou High School Winter Clothes
Kotobukiya (Manufacturer)
Maruya Yuunosuke (Sculptor), Morikura En (Illustrator)
1/10
¥5,400
  • 01/15/2021 Standard ¥5,400
4934054011599
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.