Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Yuna
Kuma Kuma Kuma Bear
Good Smile Company (Manufacturer)
Design Coco (Sculptor)
¥3,545
  • 03/2021 Standard ¥3,545
4580416942287
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.