Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Yuuki Mikan
To LOVEru Darkness
Maid Style
Ques Q (Manufacturer)
Hoshina Eimi (Color Producer), Takahashi Tsuyoshi (Sculptor)
1/7
22 cm
¥13,800
  • 06/2021 Standard ¥13,800
  • 04/11/2018 Standard ¥13,800
4560393841476
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.