Tìm từ từ :D
Tình trạng
Phiên bản giới hạn hoặc độc quyền
Game Prize
Tỉ lệ
Tùy chọn
Reset
84 kết quả / 3 trang
Maidroid Miao
Original Character
Max Factory
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.
FF-X7 Core Fighter, RX-78-2 Gundam
Kidou Senshi Gundam
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
MSZ-006 Zeta Gundam
Kidou Senshi Z Gundam
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
XXXG-00W0 Wing Gundam Zero Custom
Shin Kidou Senki Gundam Wing Endless Waltz
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
RX-178 Gundam Mk-II (AEUG Colors)
Kidou Senshi Z Gundam
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
RX-78GP01 Gundam "Zephyranthes", RX-78GP01-Fb Gundam "Zephyranthes" Full Burnern
Kidou Senshi Gundam 0083 Stardust Memory
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
GAT-X105 Strike Gundam
Gundam Evolve, Kidou Senshi Gundam SEED
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
FX-550 Skygrasper, MBF-02 Strike Rouge, MBF-02+AQM/E+X01 Aile Strike Rouge
Kidou Senshi Gundam SEED
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
GAT-X105 Strike Gundam, GAT-X105+AQM/E-X01 Aile Strike Gundam (Clear Pearl Shift)
Kidou Senshi Gundam SEED
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
MS-06S Zaku II Commander Type Char Aznable Custom (Full Color Coating)
Kidou Senshi Gundam
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
FF-X7 Core Fighter, RX-78-2 Gundam (Kunio Okawara Illustration Image Color)
Kidou Senshi Gundam
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
FF-X7 Core Fighter, RX-78-2 Gundam (+Weapons, Animation Color)
Kidou Senshi Gundam
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
XXXG-00W0 Wing Gundam Zero Custom (Pearl Mirror Coat)
Shin Kidou Senki Gundam Wing Endless Waltz
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
ZGMF-X20A Strike Freedom Gundam
Kidou Senshi Gundam SEED Destiny
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
MBF-P03 Gundam Astray Blue Frame
Kidou Senshi Gundam SEED Astray
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
GN-0000 + GNR-010 00 Raiser, GN-0000 00 Gundam, GNR-010 0 Raiser
Kidou Senshi Gundam 00
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
MBF-P02 Gundam Astray Red Frame
Kidou Senshi Gundam SEED Astray
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
FX-550 Skygrasper, GAT-X105 Strike Gundam, GAT-X105+AQM/E-X01 Aile Strike Gundam (30th Anniversary Color Clear)
Kidou Senshi Gundam SEED
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
FF-X7 Core Fighter, RX-78-2 Gundam (30th Anniversary Limited, Extra Finish)
Kidou Senshi Gundam
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
GN-0000 + GNR-010 00 Raiser, GN-0000 00 Gundam, GNR-010 0 Raiser (Trans-Am Mode)
Kidou Senshi Gundam 00
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
RX-0[N] Unicorn Gundam 02 Banshee Norn
Kidou Senshi Gundam UC
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
RX-0 Unicorn Gundam
Kidou Senshi Gundam UC
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
RX-0 Unicorn Gundam (Final Battle)
Kidou Senshi Gundam UC
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
MBF-P04 Gundam Astray Green Frame (7-Eleven colors)
Kidou Senshi Gundam SEED Frame Astrays
Bandai
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
VI-carbonia lonsdaleite
Original Character
Good Smile Company
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.
Godwing Dragon Knight Himari Bahamut
Original Character
Max Factory
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.
Lumitea
Original Character
Kotobukiya
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.
Prison Girl: Prisoner 101 - "Ran"
Original Character
Max Factory
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.
Godwing Dragon Knight Ren Fire Dragon
Original Character
Max Factory
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.
XCIX-Albere
Original Character
Good Smile Company
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.
84 kết quả / 3 trang