Irene White
Gilgamesh (White King)
Fate/Zero
Takara Tomy A.R.T.S

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Mordred (Shifuku)
Fate/Apocrypha
Max Limited, Animate

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
BB (Secret)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Gilgamesh
Fate/Extella Link
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Arjuna
Fate/Extella Link
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Charlemagne
Fate/Extella Link
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Astolfo
Fate/Extella Link
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Nero Claudius
Fate/Extella Link
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Robin Hood
Fate/Extella Link
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Archer
Fate/Extella Link
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Karna
Fate/Extella Link
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Attila
Fate/Extella Link
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Tamamo no Mae
Fate/Extella Link
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Ruler)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Alter) (Avenger)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Reece (XP)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Archer)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Merlin (Camelot & Co)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Osakabehime (Archer)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Elizabeth Báthory (Carmilla, Rider)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Okita Souji (Assassin)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Meltryllis (Lancer)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Katsushika Hokusai (Saber)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Altria Pendragon (Ruler)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Miyamoto Musashi (Berserker)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Mash Kyrielight (Swimsuit)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Medusa (Lancer)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Ereshkigal
Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia
Bandai

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Ishtar
Fate/Grand Order: Zettai Majuu Sensen Babylonia
Bandai

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Tamamo no Mae (Caster)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Katsushika Hokusai (Foreigner)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Abigail Williams (Foreigner)
Fate/Grand Order
Bandai Spirits

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Paul Bunyan (Secret)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Quetzalcoatl
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Ereshkigal
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Ishtar
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Enkidu
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Gilgamesh (Caster)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Darius III (Berserker)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Nursery Rhyme (Caster)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Attila, Dumuzid (Archer, The San(ta))
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Alter) (Lancer, Santa Lily)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Altria Pendragon (Rider, Santa Alter)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Hijikata Toushizou (Berserker)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Okita Souji (Saber)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Okada Izou (Assassin)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Altria Pendragon (Rider, (Alter))
Fate/Grand Order
MegaHouse

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Altria Pendragon (Saber, (Alter))
Fate/Grand Order
MegaHouse

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Alter) (Avenger)
Fate/Grand Order
MegaHouse

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Okita Souji (Alter, Alter Ego)
Fate/Grand Order
MegaHouse

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Cú Chulainn (Alter, Berserker)
Fate/Grand Order
MegaHouse

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Oda Nobunaga (Archer)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Chacha (Berserker)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Ishtar (Rider)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Fate T. Harlaown
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha The Movie 2nd A's
Movic

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Altria Pendragon (Saber, (Alter))
Fate/Grand Order
MegaHouse

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Okita Souji (Alter Ego)
Fate/Grand Order
MegaHouse

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Alter) (Avenger)
Fate/Grand Order
MegaHouse

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Wolfgang Amadeus Mozart (Caster)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Minamoto no Raikou (Lancer)
Fate/Grand Order
Aniplex

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Rocket - Scroll to top