Hàng có sẵn Limited Exclusive Prize
Levi, Beast Titan
Shingeki no Kyojin 2
Individual sculptor

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi
Shingeki no Kyojin
SEGA

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Reiner Braun
Shingeki no Kyojin The Final Season
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Erwin Smith
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Armin Arlert
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Levi
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Mikasa Ackerman
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Eren Yeager
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Levi
Shingeki no Kyojin The Final Season
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Cart Titan
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Sasha Blouse
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Jean Kirstein
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Annie Leonhart
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Reiner Braun
Shingeki no Kyojin The Final Season Part 2, Shingeki no Kyojin The Final Season
Good Smile Company

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Mikasa Ackerman
Shingeki no Kyojin
Azuki Pod

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Mikasa Ackerman
Shingeki no Kyojin
Kinetiquettes

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Levi
Shingeki no Kyojin
Kinetiquettes

[Prototype] Giới thiệu bản demo
Colossal Titan (Renewal Set)
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Pre-Order] Giai đoạn đặt trước
Reiner Braun
Shingeki no Kyojin
Heisenberg

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi
Shingeki no Kyojin
Individual sculptor

[Pre-Order] Giai đoạn đặt trước
Mikasa Ackerman
Shingeki no Kyojin
Kotobukiya

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Hange Zoe
Shingeki no Kyojin
Taito

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Mikasa Ackerman (Three-Dimensional Maneuver)
Shingeki no Kyojin
SEGA

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Erwin Smith
Shingeki no Kyojin
Kodansha

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi
Shingeki no Kyojin
SEGA

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Mikasa Ackerman (Survey Corps)
Shingeki no Kyojin
Union Creative International Ltd

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Mikasa Ackerman (Training Corps)
Shingeki no Kyojin
Union Creative International Ltd

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Hange Zoe
Shingeki no Kyojin
Kodansha

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Erwin Smith
Shingeki no Kyojin
Sentinel

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi, Titan
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Krista Lenz
Shingeki no Kyojin
Taito

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Sasha Blouse
Shingeki no Kyojin
Kodansha

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Armin Arlert
Shingeki no Kyojin
Kodansha

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Eren Yeager
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Jean Kirstein
Shingeki no Kyojin
Kodansha

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi (Cleaning Style)
Shingeki no Kyojin
SEGA

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Mikasa Ackerman (Scouting Legion)
Shingeki no Kyojin
Kodansha

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Mikasa Ackerman
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Mikasa Ackerman (DX)
Shingeki no Kyojin
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi (Equestrian Figure)
Shingeki no Kyojin
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Eren Yeager (Equestrian Figure)
Shingeki no Kyojin
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi
Shingeki no Kyojin
Kodansha

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi (Equestrian Figure, Repaint)
Shingeki no Kyojin
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Eren Yeager (Scouting Legion)
Shingeki no Kyojin
Kodansha

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Eren Yeager
Shingeki no Kyojin
Namoji

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Armin Arlert
Shingeki no Kyojin
Sentinel

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Mikasa Ackerman
Shingeki no Kyojin
SEGA

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Miche Zacharius
Shingeki no Kyojin
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi
Shingeki no Kyojin
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Hange Zoe
Shingeki no Kyojin
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Eren Yeager
Shingeki no Kyojin
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Mikasa Ackerman
Shingeki no Kyojin
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi (Cleaning)
Shingeki no Kyojin
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Eren Yeager (Cleaning)
Shingeki no Kyojin
Banpresto

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi
Shingeki no Kyojin
SEGA

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi
Shingeki no Kyojin
Union Creative International Ltd

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Eren Yeager (Cleaning)
Shingeki no Kyojin
Sentinel

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Eren Yeager
Shingeki no Kyojin
Sentinel

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Levi
Shingeki no Kyojin
Pulchra

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Mikasa Ackerman
Shingeki no Kyojin
Ques Q

[Order] Sản phẩm đã phát hành
Rocket - Scroll to top