Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Play Arts Kai
Aerith Gainsborough
Final Fantasy VII Remake
Square Enix (Manufacturer)
Nomura Tetsuya (Character Designer), Roberto Ferrari (Character Designer)
24.7 cm
¥14,800
  • 03/27/2021 Standard ¥14,800
4988601348683
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.