Irene White
Miyamoto Musashi (Berserker)
Fate/Grand Order
Max Factory

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Nazo no Heroine X (Alter, Berserker)
Fate/Grand Order
Max Factory

[Prototype] Sản phẩm chưa cho phép đặt hàng
Altria Caster (Caster)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Xiang Yu, Yu Meiren (Assassin)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Yang Guifei (Foreigner)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Pre-Order] Sản phẩm đang giai đoạn đặt trước
Nazo no Heroine X (Alter, Berserker)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Okita Souji (Saber)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Okita Souji (Saber, Ascension)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Altria Pendragon (Lancer, & Dun Stallion)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jack the Ripper (Assassin)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Shuten Douji (Assassin)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Okita Souji (Alter Ego, Alter)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Bardiche, Fate T. Harlaown
Mahou Shoujo Lyrical Nanoha StrikerS
Azone

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Ozymandias (Rider)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Ruler, Casual)
Fate/Apocrypha
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Astolfo (Rider of "Black", Casual)
Fate/Apocrypha
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Mordred (Saber of "Red", Casual)
Fate/Apocrypha
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Passionlip (Alter Ego)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Meltryllis (Alter Ego)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Gudako (Master, Light Edition)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Fujimaru Ritsuka (Master)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Gudako
Fate/Grand Order
Volks

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Fou, Mash Kyrielight (Shielder)
Fate/Grand Order
Volks

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Ozymandias, Sphinx Awlad (Rider, Ascension)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Katsushika Hokusai, Toto-sama (Foreigner)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Lancelot (Berserker)
Fate/Grand Order
Sentinel

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Alter) (Berserker)
Fate/Grand Order
Max Factory

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Archer)
Fate/Grand Order
Max Factory

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Gilgamesh (Archer, Third Ascension)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Alter) (Avenger, Shinjuku)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Okada Izou (Assassin, Shimatsuken)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Edmond Dantès (Avenger, King of the Cavern, Ascension)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Altria Pendragon (Rider, (Alter))
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Altria Pendragon, Cavall the 2nd (Saber, (Alter), Shinjuku & Cuirassier Noir)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Altria Pendragon (Saber, (Alter), Shinjuku)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Okada Izou (Assassin)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Edmond Dantès (Avenger, King of the Cavern)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Abigail Williams (Foreigner)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Babe, Paul Bunyan (Berserker)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Arthur Pendragon (Saber, Prototype, Costume Dress -White Rose-)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Alter) (Avenger)
Fate/Grand Order
Kotobukiya

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Ruler)
Fate/Grand Order
Kotobukiya

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Gilgamesh (Ascension, Caster)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Merlin (Magus of Flowers, Caster)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Elizabeth Báthory (Lancer)
Fate/Grand Order
Kotobukiya

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Altria Pendragon (Saber, True Name Revealed)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Elizabeth Báthory (Alter Ego/Mecha Eli-chan)
Fate/Grand Order
Good Smile Company, Sentinel

[Pre-Order] Sản phẩm đang giai đoạn đặt trước
Arthur Pendragon (Prototype, Saber)
Fate/Grand Order
Max Factory

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Fujimaru Ritsuka (Master)
Fate/Grand Order
Max Factory

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Gudako (Master)
Fate/Grand Order
Max Factory

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Arjuna (Archer)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Karna (Lancer)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Ereshkigal (Lancer)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Nitocris (Caster)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Altria Pendragon (Saber, (Alter), Shinjuku)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Jeanne d'Arc (Alter) (Shinjuku, Avenger)
Fate/Grand Order
Good Smile Company

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Gilgamesh (Caster)
Fate/Grand Order
Orange Rouge

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Oshita Yuji
Abunai Deka
Tomytec

[Pre-Order] Sản phẩm đang giai đoạn đặt trước
Takayama Toshiki
Abunai Deka
Tomytec

[Pre-Order] Sản phẩm đang giai đoạn đặt trước
Ai Nishibe
Little Armory
Tomytec

[Order] Sản phẩm đã phát hành nhưng ko có sẵn
Rocket - Scroll to top