Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Nendoroid (#1532)
Altria Pendragon (Lancer)
Fate/Grand Order
Good Smile Company (Manufacturer)
Nendoron (Sculptor), Toytec DTC (Sculptor)
¥5,000
  • 08/2021 Limited + Exclusive ¥5,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.