Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Bring Arts
Aqua
Kingdom Hearts III
Square Enix (Manufacturer)
15.6 cm
¥8,800
  • 01/16/2021 Standard ¥8,800
4988601350051
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.