Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#493)
Astolfo
Fate/Apocrypha
Rider of "Black", Casual
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Dragoncraft (Sculptor)
¥8,000
  • 05/2021 Standard ¥8,000
4545784066911
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.