Thông tin sản phẩm
Trading
Asuka Yayoi
Koi Koi 7
Max Factory (Manufacturer)
9.5 cm
  • 07/2005 Exclusive
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.