Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Asuna
Sword Art Online
Vacation Mood
Chara-Ani (Distributor), Toy's Works (Manufacturer)
Moenori (Sculptor)
1/6
26 cm
¥11,000
  • 01/27/2021 Standard ¥11,000
  • 02/24/2017 Standard ¥10,093
  • 12/24/2014 Standard ¥10,093
4546098099893
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.