Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#513)
[B]
A-Z:
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Marunouchi Asuka (Color Producer), Neco (Illustrator), Yamaoka Jun (Sculptor)
¥8,600
  • 09/2021 Standard ¥8,600
4545784067253
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.