Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Duel Maid
Berlinetta Shadow
Seraphic Form
Atelier Sai (Manufacturer)
12.5 cm
¥3,675
  • 10/2008 Standard ¥3,675
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.