Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Nendoroid (#1218-DX)
Captain America
Avengers: Endgame
Endgame Edition, DX
Good Smile Company (Manufacturer)
Nendoron (Sculptor), Toytec DTC (Sculptor)
10 cm
¥7,273
  • 01/2021 Standard ¥7,273
  • 04/27/2020 Standard ¥7,273
4580416909471
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.