Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Duel Maid
Carrera
3
Atelier Sai (Manufacturer)
12 cm
¥3,150
  • 09/2009 Standard ¥3,150
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.