Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Duel Maid
Carrera Shadow
-The End- Miyazawa Limited
Atelier Sai (Manufacturer)
Satou Jun (Sculptor)
12 cm
¥3,000
  • 07/2009 Limited ¥3,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.