Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Bring Arts
Chocobo
Final Fantasy XI
Square Enix (Manufacturer)
18 cm
¥14,800
  • 04/24/2021 Standard (Bundled with Shantotto) ¥14,800
  • 04/24/2021 Standard (Standalone) ¥12,000
4988601353274
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.