Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#486)
Chocola
Nekopara
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor)
¥8,000
  • 02/2021 Standard ¥8,000
4545784066768
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.