Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Play Arts Kai
Cloud Strife
Final Fantasy VII Remake
2, Event Limited Edition
Square Enix (Manufacturer)
Nomura Tetsuya (Character Designer), Roberto Ferrari (Character Designer)
26.8 cm
¥14,800
  • 10/17/2020 Exclusive ¥14,800
4988601350136
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.