Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#497), figma Styles
Emily
Original Character
Sailor Outfit Body
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Shichibee (Sculptor)
¥5,364
  • 08/2021 Standard ¥5,364
4545784067031
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.