Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma, figma Styles
Emily
Original Character
With Techwear Outfit
Max Factory (Manufacturer)
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.