Thông tin sản phẩm
Trading
Gekkan Shingeki no Kyojin Koushiki Figure Collection
Erwin Smith
Shingeki no Kyojin
Kodansha (Manufacturer)
¥1,800
  • 01/2016 Unknown ¥1,800
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.