Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
F:Nex
Eustiana von Astraea
Princess Connect! Re:Dive
FuRyu (Manufacturer)
Moineau (Sculptor), Moriyama Nana (Color Producer)
1/7
¥17,800
  • 01/2021 Limited + Exclusive ¥17,800
4589584951848
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.