Thông tin sản phẩm
Trading
Gekkan Shingeki no Kyojin Koushiki Figure Collection
Hange Zoe
Shingeki no Kyojin
Kodansha (Manufacturer)
¥1,800
  • 11/2015 Unknown ¥1,800
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.