Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Nendoroid (#1539)
Hatsune Miku, Rabbit Yukine
Vocaloid
Glowing Snow
Good Smile Company (Manufacturer)
Iguchi Shinya (Sculptor), Nendoron (Sculptor)
¥5,273
  • 07/2021 Limited + Exclusive (Pre-orders) ¥5,273
  • 02/11/2021 Limited + Exclusive (Advance Sale) ¥5,273
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.