Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Hatsune Miku
GOOD SMILE Racing
Racing 2019 , Side Key Visual
Chara-Ani (Producer), Shine (Manufacturer)
Annin Doufu (Illustrator), Design Coco (Sculptor), Koyama Shigeto (Designer)
1/7
¥21,000
  • 12/2020 Standard ¥21,000
4582319377067
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.