Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#SP-130)
Hatsune Miku
GOOD SMILE Racing
Racing 2020
Good Smile Company (Distributor), GOOD SMILE Racing (Manufacturer), Max Factory (Producer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Lena[A-7] (Illustrator), Yamaoka Jun (Sculptor)
¥8,000
  • 12/2020 Standard ¥8,000
4545784066720
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.