Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Nendoroid
Hatsune Miku
Vocaloid
Symphony 5th Anniversary
Good Smile Company (Manufacturer)
Nendoron (Sculptor), Rella (Illustrator), Toytec DTC (Sculptor)
¥7,091
  • 08/2021 Limited + Exclusive ¥7,091
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.