Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#246b), Figma Plus
Horse
White
Max Factory (Manufacturer)
16 cm
¥3,704
  • 09/29/2015 Limited + Exclusive (Good Smile Online Shop) ¥3,704
4545784063620
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.