Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#485)
Ichi
Heavily Armed High School Girls
Another
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Neco (Illustrator), Yamaoka Jun (Sculptor)
¥8,182
  • 03/2021 Standard ¥8,182
4545784066737
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.