Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#SP-133)
Jeanne d'Arc
GOOD SMILE Racing, Type-Moon Racing
Racing
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Yamaki (Sculptor)
¥8,000
  • 04/2021 Limited + Exclusive ¥8,000
4545784066898
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.