Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
S.I.C. (29)
Kamen Rider Faiz
Kamen Rider 555
Blaster Form
Bandai (Manufacturer)
¥7,140
  • 08/01/2005 Standard ¥7,140
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.