Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
F:Nex
Meiko
Piapro Characters
FuRyu (Manufacturer)
iXima (Illustrator), Michikawa Hiroshi (Color Producer), Urane (Sculptor)
1/7
¥15,800
  • 03/2021 Limited + Exclusive ¥15,800
4589584952043
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.