Thông tin sản phẩm
Trading
Momose Hikaru
Peace@Pieces
Trading Figure Vol 1
Exhaust (Manufacturer)
10 cm
¥800
  • 04/2007 Standard ¥800
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.