Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#EX-062)
Mordred
Fate/Grand Order
Rider
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Enomoto Uniko (Sculptor)
¥6,364
  • 03/2021 Limited + Exclusive ¥6,364
  • 08/2020 Limited + Exclusive ¥6,364
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.