Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Figma (#SP-129)
Nero Claudius
GOOD SMILE Racing, Type-Moon Racing
Racing
Max Factory (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Yamaoka Jun (Sculptor)
¥8,000
  • 12/2020 Limited + Exclusive ¥8,000
4545784066669
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.