Thông tin sản phẩm
Trading
Nendoroid Petit
Nessa
Fractale
Good Smile Company (Manufacturer)
6.5 cm
¥6,983
  • 04/22/2011 Limited + Exclusive ¥6,983
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.