Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Act Mode
Original Character
Good Smile Company (Manufacturer)
Nagishiro Mito (Illustrator)
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.