Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Nendoroid (#804)
Pascal, Rapunzel
Tangled
Good Smile Company (Manufacturer)
Nendoron (Sculptor), Shichibee (Sculptor)
10 cm
¥5,093
  • 04/2021 Standard ¥5,093
  • 12/20/2017 Standard ¥5,093
4580590121874
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.