Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Fräulein Revoltech (004), Revoltech
Pocco
Original Character
Kaiyodo (Manufacturer)
Enoki Tomohide (Sculptor), Yamashita Shunya (Character Designer)
1/10
15 cm
¥2,600
  • 04/01/2008 Standard ¥2,600
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.