Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Play Arts Kai
Pod 042, YoRHa No. 2 Type B
NieR: Automata
DX Edition
Square Enix (Manufacturer)
25.4 cm
¥19,800
  • 04/24/2021 Standard ¥19,800
4988601353328
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.