Thông tin sản phẩm
Action/Dolls
Ragnarok
Final Fantasy VIII
Kotobukiya (Manufacturer)
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.