Thông tin sản phẩm
Trading Figure
ST AR-15
GIRLS' FRONTLINE
Hobby Max (Manufacturer)
Kiking (Sculptor)
10.5 cm
¥4,180
  • 6/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.