Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
F:Nex
Takarada Rikka
SSSS.Gridman
Shiromuku
FuRyu (Manufacturer)
Design Coco (Sculptor), Hinokiya (Color Producer)
1/7
¥17,800
  • 02/2021 Limited + Exclusive ¥17,800
4589584951992
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.