Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Tenshi
Angel Beats!
Key 20th Anniversary Gothic Lolita
Chara-Ani (Manufacturer)
Nagano Kenmin (Sculptor), Ryugetsu (Color Producer)
1/7
¥15,500
  • 03/2021 Standard ¥15,500
4546098101596
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.